เพิ่มจำนวนรถสาย 166

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัญหา 1. ความถี่จำนวนเที่ยววิ่งน้อยเกินไป ในช่วงเวลา 6.00_9.00 น.เพราะคนอกกทำงาน 2. เวลาที่นั่งรอ 1 ชม. 10 นาที รถยังไม่มาเลยครับ 3. ไม่ช่วยแก้ปัญหารถติดให้กับสังคมแทนที่รถคิดน้อลง(ทำให้คนใช้รถส่วนตัวมากขึ้น) 4. ลงมาดูหน้างานหน่อยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ