เพิ่มความถี่รอบรถ 39 ตลาดไท-อนุสาวรีย์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอบรถน้อยมากกกกกกก บางวันรอ30นาทีขึ้น ถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ต้องขึ้นหลายต่ออีก

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป (ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.)