เพิ่มการบริการรถเมล์เสริมของขสมก. สาย 168 ทางด่วน ในช่วงเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ ขสมก. พิจารณาเพิ่มการบริการรถเมล์เสริมของขสมก. สาย 168 ทางด่วน เฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน โดยให้บริการแบบมีค่าใช้จ่ายก็ได้ค่ะ เพื่อแก้ปัญหารถโดยสารประจำทางในเส้นทาง มีนบุรี-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไม่เพียงพอ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ