เป็นไปได้มั้ยที่รถเมล์จะสามารถกำหนดเวลาการเข้าป้ายได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากรถเมล์ปัจจุบันไม่สามารถคาดเดาให้เผื่อเวลาการเดินทางได้ มีผลกระทบกับการเข้างานนะคะ หากเป็นไปได้มากที่สุด อย่างน้อยควรมีรถมาจอดป้ายในทุกๆระยะเวลาที่แน่นอน เพราะไม่คาดหวังให้มาตรงเวลา อย่างน้อยขอให้รถมาไม่ขาดก็พอ เพราะบางวันรอแค่5-10นาที บางวันรอ1ชั่วโมง เข้างานสายก็โดนใบเตือนจากบริษัทนะคะ และโดนหักเงินด้วย คิดว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องมากๆ