เปิดตาส่องโลก : ตอนประเทศเราไปถึงไหน ฤ. กับ ขสมก.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เปิดตาส่องโลก : ตอนประเทศเราไปถึงไหน ฤ. กับ ขสมก. เปรียบเทียบกับพม่าก็พอ ที่ย่างกุ้งเขาเปลี่ยนรถเมย์เป็นแบบ ปอ.สีเหลืองๆของเอกชนของบ้านเรา ไม่มีคนเก็บตังค์ค่ารถ มีระบบเสียงพร้อมป้ายไฟแบบวิ่งว่าป้ายต่อไปคือป้ายใด/ ค่ารถมีราคา 100 K (2.5บาท / 40 K :1 บาท) 200 K ตลอดสาย / คนขึ้นประตูหน้าและลงประตูหลัง เราเห็น 1.ความเป็นระเบียบ (คนขึ้นประตูหน้าและเดินเข้าไปข้างในเพื่อรอลงประตูหลัง) 2.การลดจำนวนคนบริการ(ต้นทุน/ไม่มีกระเป๋า) 3.ราคาที่ถูกและเป็นรถปรับอากาศ (ทั้งๆที่เป็นประเทศที่ยากจนในเอเชีย??/รัฐบริบาลประชาชนได้ประโยชน์ทั่วทุกชนชั้น)

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ