เปลี่ยน "กระบอก" เป็น "มือถือ"

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ขสมก,ปลัด,รมต และนายกประยุทธ์ รถเมล์ขึ้นค่าโดยสารอีกแล้ว แต่ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย!!! หลายๆคนบ่น อย่างไรก็ตาม ผมมีความคิดเรื่องการปรับปรุงมาแชร์ ผมเองปัจจุบันไม่ค่อยได้ขึ้นรถเมล์ นานๆขึ้นที แต่มีความคิดว่าถ้าเราเปลี่ยน กระบอกเก็บตังค์ของกระเป๋า มาเป็นมือถือก็คงจะดี วิธีการทำงานก็คล้ายๆเดิม 1. กระเป๋าเดิมไปหาผู้โดยสาร 2. ถามผู้โดยสารว่าขึ้นที่ไหน ลงที่ไหน 3. กระเป๋าใช้ app ในมือถือ เลือกต้นทาง ปลายทาง แล้ว กดดูราคา 4. กระเป๋าแจ้งราคา ให้ผู้โดยสารชำระเงิน 5. การชำระเงิน ได้หลายทาง เช่น เงินสด, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, บัตรแครดิต, QRCode , อื่นๆ แล้วแต่ระบบรองรับ 6. เมื่อชำระเงินแล้วก็พิมพ์ ตั่วออกมาให้ผู้โดยสาร ข้อดี - ขสมกได้ข้อมูล Bigdata สามารถรู้ ปริมาณขึ้น-ลง เวลา นำไปวางแผนเส้นทางเดินรถ - คนขับ สามารถรู้ล่วงหน้าว่า ป้ายนี้ลงกี่คน - กระเป๋า ไม่ตกงาน (แต่ต้องปรับตัวนะ) - ผู้โดยสาร เหมือนเดิม ไม่ต้องเรียนรู้วิธีใหม่ๆ ข้อเสีย - เงินลงทุน - กระเป๋าต้องเรียนรู้ใหม่ แค่นี้หละครับ ถ้าสนใจก็ลองนำไปพิจารณาดู ... ผมแค่ประชาชนคนหนึ่ง นำความคิดมาแชร์ ก่อนที่มันจะหายๆไป

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ