เปลี่ยนแปลงแผนการเช่ารถใช้งานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน (ครั้งที่ 3)

วันที่ประกาศ: 
21/11/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
21/11/2561