เปลี่ยนชื่อสายรถเมล์?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่เห็นด้วยเลยค่ะ ที่นำภาษาอังกฤษมาใช้ น่าสงสารคนเฒ่าคนแก่ที่เขาไม่รู้ เขาจะขึ้นรถถูกไหม เขาเคยขึ้นรถประจำของเขาสายนี้ๆ อยู่ๆมาเปลี่ยน แค่เดินทางคนแก่ก็แย่แล้ว ยังมาเพิ่มความวุ่นวายให้เขาอีก น่าสงสารเขาเถอะค่ะ อย่าเปลี่ยนเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ