เบอร์ผิด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เบอร์ที่ระบุให้โทร 1384 แต่ไม่ใช่เบอร์ขสมก ปลายสายบอกว่า 1348 อวค์กรไม่น่าจะพลาด ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนปล่อยขึ้นเว๊บนะคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการมิได้แจ้งเรื่องเดิมที่ระบุเบอร์โทรผิดพลาดให้ทราบ วันเวลาที่แจ้ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอบคุณที่แนะนำบริการ