เที่ยวรถ137 มีน้อยไปสำหรับช่วง​ Peak Time (ก่อนเริ่มงาาและเลิกงาน)​ในวันจันทร์​-ศุกร์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้มีการเพิ่มเที่ยว​137​ ในช่วงเวลา​ (06:00~08.20) และ​ (16.30​~19.00) เนื่องจากรถมีผู้โดยสารขึ้นหนาแน่นตลอด หรือบางครั้งก็เต็มจนขึ้นไม่ไหว หลายคนถอดใจไม่ขึ้น​รอสายอื่นแทน​ ถ้ามีการปรับปรุงความถี่จำนวนเที่ยว​ และ​ มีการประชาสะมพันธ์ที่ตัวรถหรือที่อื่นๆ คนอาจจะให้ความสนใจใช้รถสาธารณะ​สาย137​มากขึ้น​ เพราะปัจจุบันมีเพียง​ 1 สาย​นี้สายเดียวที่ผ่านถนนรัชดาภิเษก​และรามคำแหงและบางกะปิ​ ซึ่งเป็นจุดที่รถไฟฟ้า/ใต้ดินยังเข้าไม่ทั่วถึง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ