เติมเงินแล้วแต่ใช้บัตรไม่ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 6เต็มเงินไป255บ. ใช้ได้2วันคือวันจันทร์และอังคารพอวันพุธ ไม่สามารถใช้บัตรได้พนักงานเก็บแจ้งบัตรหมดอายุ โทรติดต่อ CallCenterขสมก. แจ้งบัตรไม่มีเงินทั้งๆที่เต็มไปแล้ว สรุปต้องตรวจสอบยอดเงินที่ไหนค่ะ เพราะธนาคารแจ้งยอดก็เข้าปกติ