เด็กถูกทำร้ายเพราะไม่มีเงินค่าตั๋วรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เด็กถูกทำร้ายบนรถเมล์สาย203 เพราะไม่มีเงินค่าตั๋วรถเมล์ รายละเอียดตาม link : https://www.facebook.com/video.php?v=1219289261525075 ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย ขอบคุณครับ