เดือดร้อนมากค่ะ ช่วยแก้ไขหน่อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวนช่วยเพิ่มหรือจัดระเบียบการเดินรถสาย 72 หน่อยค่ะ รอรถไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมงตลอดเลยค่ะ 2 ชั่วโมงครึ่งก็เจอมาแล้วค่ะ เป็นผู้หญิงที่นั่งรอรถอยู่คนเดียว เกือบเที่ยงคืนค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 72 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)