เดี๋ยวนี้ทำไมรถเมย์สาย 73 73ก โบกในป้ายแล้วไม่ค่อยจอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โดยสารจาก ถนนรัชดาแถวหน้าซอยโพธิ์ปั้น และรัชดา ซอย 4 สังเกตุว่า ทำไมรถเมย์สาย 73 73ก หลายครั้งแล้วที่ถึงจะโบกในป้าย แต่ถ้าเรียกคนเดียวรถไม่ค่อยจอดรับ ล่าสุดวันที่ 15 กพ 16:00 หน้าโพธิ์ปั้น เสียความรู้สึกมาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ