เดินทางไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เรียนสอบถาม จะเดินทางจากป้ายรถเมล์ฝั่งโรงเรียนปัจจทรัพย์ไปสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะไปรถประจำทางหรือรถโดยสารประเภทไหนได้บ้างครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 516 หรือ 127 ลงป้ายพาต้าปิ่นเกล้า แล้วขึ้นสาย 79 หรือ 511 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ