เดินทางไปกรามพระบรมศพ - ไหว้ศาลหลักเมือง - ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ - ไปศูนย์ราชการแจ้งวัศนะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เดินทางถึงพระบรมมหาราชวังประมาณ 6 โมงเช้า เข้ากราบพระบรมศพ - ไหว้ศาลหลักเมือง -ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ - ไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (กำลังคิดว่าไหว้ศาลหลักเมืองก่อนดีมั๊ย)