เดินทางจาก ลาดพร้าวซอย 8ไป Loxley Building

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะเดินจากลาดพร้าววอย 8 ไปยังตึก Loxley ที่อยู่ตรงสโมสรการท่าเรื่อ