เดินทางจากแยกแม้นศรี/วัดสระเกศไปวัดราชาธิวาส

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินรถประจำทางจากแยกแม้นศรี/วัดสระเกศไปที่วัดราชาธิวาสฯ (เขตดุสิต) ที่เป็นจุดวางดอกไม้จันทน์ครับ ในวันที่ 26 ต.ค. สามารถนั่งรถสายไหนได้ครับ (ไม่แน่ใจว่าวันนั้นจะไปโดนกับเส้นทางที่ปิดถนนหรือเปล่า) ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ เนื่องจากบริเวณเส้นทางดังกล่าวปิดได้ปิดเส้นทางรอบสนามหลวง จึงไม่สามารถไปได้ จึงแนะเส้นทางที่ อนุสาวรีย์ชัยนั้งรถสาย 18 ,28,515 ลงที่แยกสามเสนแล้วจึงเดินไปที่สามเสน ซอย9 ขอขอบคุณที่ใช้บริการ