เดินดูดบุหรี่ทั่วอู่บางเขน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมอู่บางเขน ทั้งพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารถึงเดินบุหรี่ไปทั่ว พ่นควันไปทั่วอู่ ผู้โดยสารนั่งรอรถเมล์ต้องเดินลุกหนีไปที่อื่น ทำไมไม่เกรงใจ เพราะที่อู่มีทั้งคนท้องและเด็กที่มารอรถโดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป