เช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, พฤษภาคม 24, 2566 - จันทร์, พฤษภาคม 29, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
17,000,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ