เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักพัฒนาบุคลากร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
230571.89
วันที่รับเอกสาร: 
29/09/2559
วันที่ยื่นซอง: 
29/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/09/2559
ราคากลาง: 
461,143.78
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เลิศสยาม 1995 จำกัด
0.45
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เลิศสยาม 1995 จำกัด
0.45
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กันยายน 29, 2559