เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักพัฒนาบุคลากร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
461143.78
วันที่รับเอกสาร: 
28/06/2559 - 12/07/2559
วันที่ยื่นซอง: 
28/06/2559 - 12/07/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/07/2559
ราคากลาง: 
426,484.32
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
ยกเลิกประกาศเนื่องจากผู้เสนอราคานำเครื่องที่ใช้ในchoroomมานำเสนอ ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศสอบราคา
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 29, 2559