เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง จำนวน 300 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, พฤษภาคม 2, 2566 - อังคาร, พฤษภาคม 9, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
57,000,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ