เช่าอู่และลานจอดรถยนต์ อู่่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
23814000
วันที่รับเอกสาร: 
19/08/2557
วันที่ยื่นซอง: 
22/09/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/09/2557
ราคากลาง: 
23,814,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 19, 2557