เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Managment)

วันที่ประกาศ: 
27/06/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
2,988,000.00 บาท