เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ

วันที่ประกาศ: 
24/07/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
216,354.00 บาท