เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี (ครั้งที่3)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, พฤศจิกายน 13, 2566 - พุธ, พฤศจิกายน 22, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
774,300,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ