เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 31, 2566 - จันทร์, กันยายน 11, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
774,300,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ