เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)พร้อมติดตั้ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 9, 2566 - อังคาร, มีนาคม 14, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
851,730,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ