เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, มิถุนายน 8, 2561 - พุธ, มิถุนายน 13, 2561
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
49,010,400.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: