เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน (รถเก่า)

วันที่ประกาศ: 
10/05/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
10/05/2561