เช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน มีกำหนด 3 เดือน

วันที่ประกาศ: 
20/11/2566
วันที่อนุมัติแผน: 
20/11/2566