เช่ารถจักรยายนยนต์ของสายตรวจพิเศษ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1346000
ราคากลาง: 
371,400.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เวิลด์สปีคเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
350,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เวิลด์สปีคเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
350,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, เมษายน 26, 2559