เช่าพื้นที่การทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (อู่พระราม 9 )

วันที่ประกาศ: 
13/01/2565
วันที่อนุมัติแผน: 
13/01/2565