เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 300 คัน

วันที่ประกาศ: 
07/06/2562
วันที่อนุมัติแผน: 
07/06/2562