เช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 27 จุด

วันที่ประกาศ: 
16/08/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
257,570.40 บาท