เช่าที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

วันที่ประกาศ: 
27/12/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
24/12/2561