เช่าที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
20489166.00
ราคากลาง: 
20,489,166.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
20,489,166.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
20,489,166.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 20, 2560