เจ็ด

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากตรงข้ามตลาดศรีย่านจะไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองยังไงได้บ้างคะ

เรียนผู้ใช้บริการ นั่งสาย 3 ลงสวนจตุจักรต่อสาย 96 145 502 จะผ่านรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสอบถามเส้นทางแนะนำบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด