เจอแมลงสาบ ปอ 70

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบแมลงสาบ บนรถปอ 70 เคยเจอหลายครั้ง แต่วันนี้มันตกใส่ตัวเราไม่ไหวจริงๆค่ะ รบกวนปรับปรุงความสะอาดด้วยนะค่ะ เลขข้างรถ 755173 ทะเบีนน 125859 ทะเบียน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับชอบดำเนินการกำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารช่วยกันดูแลทำความสะอาดทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ ทั้งก่อนนำรถออกวิ่งบริการและเมื่อรถถึงท่าปลายทาง-ต้นทาง มิให้มีกลิ่นรบกวนและขยะที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนที่ใช้บริการต่อไป