เครื่อง EDC แตะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จอควรเพิ่มขนาดใหญ่ให้เห็นยอดเงิน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หลายครั้งที่ได้แตะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกะกระเป๋ารถเมล์ ผ่านเครื่อง EDC ณ.ปัจจุบันที่เท่าสังเกต ตัวหนังสือเล็กมาก มองไม่เห็นชัดเจนว่ายอดคงเหลือเท่าไหร่ อยากเสนอแนะควรเพิ่มตัวหนังสือขนาดให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ