เครื่องแตะบัตรสวัสดิการของรัฐ / การปฏิรูปสายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับ (1) เครื่องแตะบัตรสวัสดิการของรัฐเห็นว่าใช้การไม่ได้แล้ว ทางภาครัฐมีการดำเนินการอย่างไรต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ และมีแผนจะนำกลับมาใช้ใหม่หรือไม่ (2) เรื่องการปฏิรูปสายรถเมล์ที่เสียค่าจ้างวิจัยเป็นจำนวนมาก ได้ข้อสรุปหรือไม่ และเกิดประโยชน์อย่างไรต่อการให้บริการของ ขสมก. บ้าง