เครื่องแตะบัตรจ่ายค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรมีเครื่องแตะบัตรที่เพียงพอกับจำนวนรถโดยสาร เพราะผู้โดยสารบางท่านก็ซื้อบัตรรายเดือน รายสัปดาห์หรือมีบัตรสวัสดิการหรือเหตุฉุกเฉินเงินสดไม่พอ ก็จะได้จ่ายด้วยบัตรเดบิตได้ และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายที่ผู้บริหารองค์กรของตนเองที่ออกมาเอง แสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณมีนโยบายที่มีคุณภาพ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)