เคยร้องเรียนแล้ว มันมีอะไรดีขึ้นบ้าง?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ไปบางเส้นทางน้อยจนน่าใจหายไม่พอ รอที 2 ชั่วโมง ประเทศไหนเค้าเป็นกันครับ? โทรไปร้องเรียนก็ได้คำตอบว่าให้หาทางอื่นไป แก้ปัญหาได้น่ารักมากครับ 20 ปีก่อนเป็นยังไง ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความถี่การปล่อยรถให้มีความสม่ำเสมอ ไม่ให้ขาดระยะจนเกินไป แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรด้วย ทาง ขสมก. ขอเรียนให้ทราบว่า รถของทาง ขสมก. มีอายุการใช้งาน 20-30 ปีขึ้นไป ซึ่งก็ได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และก็ปลดระวางไปจำนวนหนึ่ง ในส่วนของรถที่ยังมีให้บริการ ทาง ขสมก.ก็ได้ซ่อมแซมแก้ไขและบำรุงอยู่ตลอดเวลา แต่อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ต้องขออภัยในส่วนนี้ และทางขสมก.ขอเรียนให้ทราบว่า ทาง ขสมก.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามเร่ง-ดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ