เข้าป้ายแล้ว แต่ไม่จอดให้ขึ้น สาย 13

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 13 วันที่ 02/07/63 เวลา 21.20 น. โบกรถแล้ว ป้ายรถเมล์ ประตูน้ำ ขากลับคลองเตยเข้าป้ายเหมือนจะจอด พอวิ่งตามกลับไม่จอดรถ ถึงจะเป็นป้ายเล็กๆก็ควรจอดรับผู้โดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ