เขตการเดินรถที่ 7 อู่ท่าอิฐ มีความประสงค์จำหน่ายซากอะไหล่ที่ไม่ใช้งาน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วันที่รับเอกสาร: 
31/05/2559 - 14/06/2559
วันที่ยื่นซอง: 
31/05/2559 - 14/06/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/06/2559
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤษภาคม 31, 2559