เขตการเดินรถที่ 7

ที่อยู่: 
82/3 ซอยท่าอิฐ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์: 
0-2594-3306 ต่อ 23, 0-2594-3309 ต่อ 14-15
อีเมล์: 
แผนที่: