เขตการเดินรถที่ 1

ที่อยู่: 
113 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรศัพท์: 
02 5510492 ต่อ 02, 21 และ 02 5520885-6
อีเมล์: 
แผนที่: