เก็บต่าโดยสาเกินราคา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่15กพ ขึ้นรถจากบิ๊กซีพระประเเดง ไปลงวัดสารอดด้วย รถปรับอากาศเเบบใหม่สีฟ้า คิด20บาท ระยะทางเเค่3.4 กิโล ตามจริง4กิโลเเรกคิด 15บาท รหัสเเละทะเบียน รถ 570005 161299 ช่วยเข้มงวดในการคิดค่าโดยสารหน่อย น่าเกลียดมาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ