เก็บค่าโดยสารไม่เท่ากัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 514 สีฟ้า หมายเลขรถ 2-70155 16-1858 มีข้อสงสัยเรียนสอบถามค่ะ ขึ้นจากปัญจทรัพย์ ลงรัชดาซอย 4 ปกติทุกวันเก็บ15บาท ขากลับจากรัชดาซอย4ลงบุญถาวรปกติทุกวันก็15บาทแต่วันนี้ พกส เก็บ 20 แล้วบอกว่าพนักงานคนอื่นเก็บผิดมาตลอด ตั้งแต่ค่าโดยสารขึ้นก็นั่ง15บาทมาตลอดนะคะเลยสงสัยว่าตกลงจริงๆแล้วระยะนี้เขาเก็บกันกี่บาท ถ้า20จริงเพิ่มขึ้น7บาทเลยนะคะ ควรอบรม พกส ให้มีความเข้าใจที่ตรงกันนะคะเก็บผิดเก็บถูกพอเข้าใจค่ะแต่ค่าโดยสารขึ้นที 7บาทไม่น่าเป็นไปได้นะคะถ้าไม่เคยขึ้นเลยจะไม่สงสัยค่ะแต่นี่ขึ้นประจำหวังว่าจะได้รับคำอธิบายเรื่องนี้นะคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย ปอ.514 (สีฟ้า) จากปัญจทรัพย์ ลงรัชดาซอย 4 ค่าโดยสารราคา 20 บาท และจากรัชดาซอย 4 ลงบุญถาวร ค่าโดยสารราคา 20 บาท ตามที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด ทั้งนี้ ขสมก. ได้อบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและพระราชบัญญัติขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามอัตราตามตารางเส้นทางที่กำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ